หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 35 งาน

1. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ดูแลงานด้านฝ่ายบุคคล ธุรการอาคารสถานที่ ประสานงานระหว่างบริษัทกับ พนักงานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อในประเทศ

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. พนักงานรักษาความปลอดภัย (ด่วนมาก)

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1.ทำหน้าที่ดูแลรักษาตรวจตราความปลอดภัยภายในและ
บริเวณโดยรอบอาคาร
2.อำนวยความสะดวกลูกค้าที่มาติดต่อ
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 7,500 - 9,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

วางแผนและจัดการฝึกอบรมภายในและประสานงานการจัดฝึกอบรมภายนอก บรรยายและจัดทำรายงานเอกสารด้านฝึกอบรมต่าง วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. IT Support

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. R&D เทคนิควิจัยพัฒนา

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ทำการวิจัยคุณสมบัติพลาสติกแต่ละชนิดและหาวัสดุที่เหมาะสมเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามความต้องการลู วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. พนักงานจัดงานพิมพ์((นิคมอุตสาหกรรมเวล์โกรว์))(ด่วน)

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ทำตัวอย่างงานใหม่ ทำมาตรฐานสิ่งพิมพ์ เตรียมตัวอย่างงาน วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 6,500-8,500
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1. เคยใช้โปรแกรมบัญชี Microsoft Navision
2. ปิดบัญชี โดยเฉพาะในด้าน Manufacturing
3. การทำงบประมา
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่บุคคล

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

- Update ตำแหน่งงานใน Website
- สร้างแหล่งสรรหาที่ตรงตามความต้องการของบริษัทฯมีการติดต่อกับRecruit
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000-15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ขาย

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

สามารถปิดการขาย มีทักษะในการเจรจาต่อลอง
ติดต่อลูกค้า ประสานงานได้ดี
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ประสานงานแผนก

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ประสานงานแผนกต่างๆ คีย์ข้อมูล จัดเก็บเอกสาร วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 6,500-8,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ผู้จัดการฝ่ายขาย

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ดูแลงานในส่วนงานขายทั้งหมด วางแผนส่งเสริมการขาย กระตุ้นตลาด กำหนดเป้าหมาย วิธีการ เพื่อให้สอดคล้องกั วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่ก่อให วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ช่างซ่อมบำรุง(ด่วนมาก)

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ช่างซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม (ปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรลว์ ซอย 6) วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 9,500-12,500
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. หัวหน้าแผนกวางแผนวัตถุดิบ

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 15,000-35,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

งานพิมพ์Gravure จะต้องใช้โปรแกรมPhotoShop ในการออกแบบหรือตกแต่ง วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน 10,000 - 20,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. ช่างพิมพ์ หัวหน้ากะ พนักงานควบคุมเครื่องผ่ากรอ พนักงานคลายม้วน/เตรียมงาน

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1. รับแผนการผลิตจากผู้บังคับบัญชา
2. ตรวจสอบใบสั่งผลิต อ่านจำนวนสั่งผลิตให้ถูกต้องเพื่อผลิตให้ได้ตา
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 7,000 - 15,000
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1.มีความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
2.จัดทำงบต้นทุนโดยเฉพาะในด้าน Manufacturing
3.ตรวจสอบรายการ
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 12,000-15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ด่วนมาก!

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้าคลังสินค้า

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. เลขานุการผู้บริหาร

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 19,500-25,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

บริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย ค่าคอมมิสชั่น เงินเดือน ปรับปรุงรายการโอนเงินระหว่างบัญชี สร้างหมายเลขทรัพย วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า, เครื่องกล, ทั่วไป

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

- ทำหน้าที่ซ่อมบำรุง เครื่องจักร, ระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และบำรุงรักษาทั่วไป (แล้วแต่ตำแหน่งงาน และ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน 7,000 - 10,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

งานตรวจสอบ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1.วางแผนด้านการตลาด งานขยายตลาดดูแลการขาย ,Sale และลูกค้า ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามข้อมู วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1.บันทึกยอดการตรวจนับสินค้า จัดเก็บและส่งมอบ ควบคุมวัตถุดิบในการเบิกจ่าย การตัดสต๊อกสินค้า
2.รับผิด
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. หัวหน้าแผนกบุคคลและสรรหา (เหรียญทองการพิมพ์)

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

รับผิดชอบงานสรรหาและว่าจ้างทั้งระบบ
ดูแลสวัสดิการที่องค์กรจัดให้พนักงาน
จัดทำกลยุทธ์แผนก และโครงกา
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-30,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. พนักงานขับรถผู้บริหาร

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

คอยดูแลรถยนต์และขับรถรับ - ส่งผู้บริหาร วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1.บันทึกรายการรับเงิน
2.ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีขาย
3.ออกใบกำกับภาษีขาย
4.จัดทำใบวางบิลแล
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000 - 12,500
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

1.ปรับปรุงรายการค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า ค่าคอมมิสชั่น เงินเดือน ปรับปรุงรายการโอนเงินระหว่างบัญชี
2
วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 13,000 - 17,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน)

ไม่ระบุ วันที่ 20 เม.ย. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 20,000 - 40,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
บางคอแหลม ยานนาวา สาธร
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี